Saturday, December 5, 2009

KoTA CinTA

CHeNTA..

jaNGan KaLaH..Kita taKkan TErtinGGaL waLau pEnat mENGejaR..keRana kita ada taLi yanG kuaT menGikaT.

ChEnta..

SakiT yang ada,pEriT yanG mengasaK..TakkaN kuranGkaN perasAn yaNG bErmaharajaLELa..

KeHidupaN,

terIma kasiH kerANa kau ada banyak pERisa..
sangat keLat kadang-kaDanG hingGa akU taKlaLu nak makaN,
sanGaT NikmaT kadanG-kadanG hinGGa buat akU bersenYum denGAn haTi..
sanGat suKAr menangaNinya kaDang-kadanG buaT aku terLaLu berhati-hatI


CHenta..
Kau aKu dan KehidupaN pErLu meMbanguN..
kau jureTera yanG memBInaNYa..
dan akU juruRawat yanG menjaga daN merawatinYa..
Kita pasUkan yanG kuaT!!
kEhidupaN kita sEharusnYa KukUH...
kiTa perLu antaRa satU sama LaIn
unTuk memBina peradaBan kota Kitaa..