Friday, December 18, 2009

mEniKmaTi HaRi

baGaimaNa aKu mEnsYukuRi haRi-haRi sunYi sEpErti ini?
ahh..sUngGuh enaK bermaLas-maLasan di depaN enciK mcGOo ini(notebook akU)..
mElihat duNia dari panDangaN oRg yang baiK dan JeLik..
saMbil mengeNal hati budi sEndiRi..
aKu di golonGan yanG manA?
oRAng yaNG sErabUt tEntanG oRanG laiN?
oranG yanG tak mEmikiR perasaaN orG laiN?
oRang yanG SedErhaNa pemikirannya..
di maNa kiTa????
aKu serOnOk menjaDi diRi akU..
aKu cuMa buAt aPa yanG patuT akU buaT.mahU juga sEseKali bERsEronOk
mEnjadi NakaL,tak lUpa juGa mEnjadi SwEEthEaRt paDA sEmua oRg..
aKu sEdanG seRonok sekaRAng,tapi MunGkiN akaN kuraNg sEroNok kadaNG2..mungkin esok..
bila mEmikiR keRja,oRanG sekeLilING,..
jadI biArkaN akU bersEronOk hari ini..
TerTAwa maNIs(dlm hati)
meNikMati haRi iNi..
menIKmati erTi senyuman iNi.
yanG mungkiN hanYa aku Tau seBabnya,...
akU mahu sELaLu tErsEnyum indah..tErsEnyuM sEpeRti peRi-pEri KeCiL yanG caNtiK dan coMeL

No comments:

Post a Comment