Friday, June 11, 2010

mEngaPa YanTi maraH dan bErkEciL Hati...

Hallo Kawan,..
Atas aLaSaN aPa kaU bERguRau bodoH daN bErFikIRAn sENtEng bILa bercAkAp??
ApA AlasaN kAu memperKotaK kaTIkkan amaLan baIk akU?
ApA hUbunGaN baIK kaU dEngaN akU,YanG mELoLosKan diRI kAu di tEngah-TengaH kEhiDupan aKu...
KaU LansUNg taK kEnaL akU...maKa jaNGaN bERLagaK sEpERti KiTa aDa pErTaliaN kuat
Di tEngah-tEngaH oraNG ramaI....

AkU Tak Ada PerkaTAaN baiK uNtuK kau...
KEraNa daRi AKu Ingat Tak iNgat tEntaNG kau ..tIba-Tiba kaU datanG daN menYAmbaR sEgaLA...
aKu taK sEMpaT berFikiR baIk tEntaNG kaU..
maaFkan aKU kEraNa masIh mEnganGGap kAu busuK dan KoloT..
taPi bErlagaK suCi..
OHH!! maLU......kaU tak maLu?????

haLLo kaWan...
BiarkaN akU bEbaS mEnEntukan haLa tuJU hiDup Aku...
bOdoHLah kAu bErfikIR runsiNG tEnTang baIk daN bURuK diri AkU..
KAu MungKinN kuRang PeKerJaaN...
oH kEsiaN....


BiLa aKU mELaLak MENyaNYi LaGU yanG akU suKa,
Tak SEmEstiNya aKu BodOh mEmbaCa daN meMahaMi isi kiTabuLLah...
OHo...aKU taK sEpErti kau,MenjaJA aMaLaN yaNG kau BuaT
secaRa LanTanG..

BiaRkan aKU tEnaNg bErbakTi pada AgaMa
dEngan caRa aKU sEndiRi..
aKu taHU akU hiNa..InsyALLAH ingiN mEmbETuLkanNya..
Aku taK pErLu namPak sUci dI DEpaN maTA kaU untuk MEraiH naMa baIk
dI dUnia..

KaU pErLu banYaK bELajAr CaRa bERbakTI paDa kaWan daN masYAraKaT sEkELiLinG..

JanGan jadI maNUsia sonGsanG..mEndabIk daDa uNTuK namPaK baGus..taPI sEbEnaRNya JaHIL.....
AstaghFirULLah aL aziM,

No comments:

Post a Comment